Tầm nhìn 2025: Hồng Hà phấn đấu trở thành công ty xây dựng hàng đầu Việt Nam.