1.Công ty Hồng Hà bán sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng cần chứ không phải bán sản phẩm, dịch vụ mà Công ty có.

2.Thấu hiểu khách hàng và có trách nhiệm cao với công việc là nền tảng để xây dựng niềm tin với khách hàng.

3.Uy tín và chất lượng là thước đo giá trị của Doanh nghiệp.

4.Đổi mới và sáng tạo không ngừng nhằm đem đến cho khách hàng sản phẩm, dịch vụ ngày càng tốt hơn.