CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG HỒNG HÀ

DANH MỤC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

STTNỘI DUNG HỢP ĐỒNG

DỰ ÁN – QUY MÔ DỰ ÁN

CHỦ ĐẦU TƯ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG (VND)

1

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Trụ sở làm việc Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM.
– Công trình dân dụng, cấp III.
– Số tầng: 01 tầng hầm, 3 tầng lầu.
– Diện tích sàn: 1.286 m2.
– Tổng mức đầu tư: 17 tỷ đồng.

Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm  tại TP.HCM

273.603.000

2

Tư vấn quản lý dự án công trình

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân Quận 5.
– Công trình dân dụng, cấp III.

Viện kiểm sát nhân dân Quận 5 – TP.HCM

171.644.000

3

Tư vấn quản lý dự án công trình

Lô Q, chung cư Nguyễn Kim
– Công trình dân dụng, cấp I
– Số tầng: 01 tầng hầm, 01 tầng trệt, 01 lửng, 11 tầng lầu.
– Diện tích sàn: 10.073 m2.
– Tổng mức đầu tư: 49 tỷ đồng.

Công ty Dịch vụ đô thị và quản lý nhà Quận 10

349.000.000

4

Tư vấn quản lý dự án công trình

Trụ sở làm việc Kiêm kho chi nhánh Ngân hàng Công Thương Kiên Giang.
– Công trình dân dụng, cấp III.

Ngân hàng Công Thương Việt Nam

242.166.000

5

Tư vấn quản lý dự án

Xây dựng nhà làm việc Kiêm kho CN NHCT KCN Bình Dương.

 

– Công trình dân dụng, cấp II.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

236.000.000

6

Tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát

Nhà làm việc kiêm kho – CN Long Thành.
– Công trình dân dụng, cấp III
– Số tầng: 04 tầng.
– Diện tích sàn: 1.531 m2
– Tổng mức đầu tư: 14 tỷ đồng.

CN Ngân hàng CT Long Thành

365.000.000

7

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Đầu tư xây dựng Bệnh viện tâm thần tỉnh Long An.
– Công trình dân dụng, cấp III.
– Số tầng: 04 tầng lầu.
– Diện tích sàn: 13.828 m2.
– Tổng mức đầu tư: 208 tỷ đồng.

Sở Y tế tỉnh Long An

1.918.428.000

8

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

Xây dụng nhà xưởng và cơ sở hạ tầng XN in tài chính.
– Công trình công nghiệp, cấp II.
– Số tầng: 03 tầng lầu.
– Diện tích sàn: 8.360 m2.
– Tổng mức đầu tư: 123 tỷ đồng.

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết TP.HCM

600.000.000

9

Tư vấn quản lý dự án

Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước Phân hiệu trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. HCM.

– Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp II.

Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM

297.954.475

10

Tư vấn quản lý dự án

Trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.
– Công trình dân dụng, cấp III.
– Số tầng: 04 tầng.
– Diện tích sàn sử dụng: 1.226 m2.
– Tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang

311.822.178

11

Tư vấn quản lý dự án

Xây dựng đường (từ đường Trịnh Quang Nghị đến đường Tân Liêm).
 – Công trình giao thông, cấp IV.

Ban Quản lý dự án xây dựng nông thôn mới xã Phong Phú

50.216.970

12

Tư vấn quản lý dự án

Đường Ông Niệm (từ cầu Đe Rạch Bà Lào).
– Công trình giao thông, cấp IV.

Ban Quản lý dự án xây dựng nông thôn mới xã Phong Phú

42.645.262

13

Tư vấn quản lý dự án và giám sát thi công xây dựng công trình

Gia cường toàn bộ hiện trạng kết cấu tòa nhà Bến Thành.

Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

128.021.451

14

Tư vấn quản lý dự án giai đoạn đập phá, tháo dỡ, gia cố hiện trạng

Cải tạo, sửa chữa khách sạn Bến Thành.
– Công trình dân dụng, cấp II.
– Số tầng: 01 tầng hầm, 01 tầng lửng, 09 tầng lầu.
– Diện tích sàn: 3.633 m2.
– Tổng dự toán : 50,255 tỷ đồng.

Công ty CP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành

142.281.000

15

Tư vấn quản lý dự án

Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước Phân hiệu Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM.
– Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp III.
– Tổng mức đầu tư: 24 tỷ đồng.

Phân hiệu Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP.HCM

10.287.802