CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÀ RỊA

Địa điểm : Phường Long Tâm, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chủ đầu tư : Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Quy mô dự án : Loại, cấp công trình: Dân dụng (Y tế), cấp đặc biệt.Số tầng: 17 tầng.Diện tích sàn sử dụng: 65.760 m2.Tổng mức đầu tư:  698 tỷ đồng.
Công tác tư vấn : Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

Trả lời