CÔNG TRÌNH: TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Địa điểm : TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Chủ đầu tư : Sở xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Quy mô dự án : Loại, cấp công trình: Dân dụng, cấp đặc biệt.Số tầng: 06 tầng.Diện tích sàn sử dụng: 56.040 m2.Tổng mức đầu tư: 1.200 tỷ đồng.
Công tác tư vấn : Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật.

Trả lời